23 photos

01. Changxing Island I (Island of Oranges), Shanghai03. Mouth VII, near Shanghai02. Mouth V, near Shanghai04. Pudong I, Shanghai05. Nanjing II (Metal Palm), Jiangsu Province06. Fengjie III (Monument to Progress and Prosperity), Chongqing Municipality07. Old Fengdu II, (Looking At New Fengdu), Chongqing Municipality08. Wanzhou I, Chongqing Municipality09. Wu Gorge, Hubei Province10. Xiling Gorge III, Hubei Province12. Chongqing II, Chongqing Municipality11. Chongqing I, Chongqing Municipality13. Chongqing IV (Sunday Picnic), Chongqing Municipality14. Chongqing VI, Chongqing Municipality15. Chongqing VII (Washing Bike), Chongqing Municipality16. Chongqing VIII, Chongqing Municipality17. Chongqing XI, Chongqing Municipality18. Yibin I (Bathers), Sichuan Province19. Yibin IV, Sichuan Province20. Zhongdian I (Shangri-La), Yunnan Province